Quote of the Day..

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams. - Ashley Smith

Friday, February 5, 2010

Kalimah Yang Baik

Yang Kurik itu Kendi
Yang Merah itu Saga
Yang Baik itu Budi
Yang Indah itu Bahasa

Kata-kata di atas merupakan peribahasa orang Melayu yang menuntut manusia untuk berbuat baik dan berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang baik, tidak kira dalam apa bentuk keadaan..

Sudah menjadi kebiasaan kepada manusia untuk memastikan penggunaan kata yang baik dalam segala urusan rasmi mereka seperti semasa berkomunikasi dengan mereka yang berpangkat tinggi, memberi ucapan serta penulisan surat dan e-mail rasmi... Kita akan sentiasa memastikan segala perkataan yang digunakan tersusun dengan rapi dan memenuhi segala protokol yang sedia ada..

Namun, adakalanya kita merasakan agak susah untuk melakukan perkara yang serupa dalam menjalani kehidupan harian.. Penggunaan kata-kata kasar di dalam perbualan dan penulisan sudah dianggap perkara yang biasa..Sebagai seorang yang beragama islam, bukan budaya sahaja yang menjadi piawai kepada segala perbuatan kita, tapi juga hukum syarak..

Antara dalil-dalil yang mengajak kepada penggunaan perkataan yang baik:

1. Dari Al Qur’anul Karim

”Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia” ( Al-Baqarah:83)

”Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar)” (Al-Israa’:53)

”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar" (An-Nissa:114)

"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang sholih” (Faathir:10)

2. Dari as-Sunah/Hadits Nabi SAW.

"Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan separuh buah kurma dan kalau kalian tidak memilikinya, maka dengan kalimah yang baik" (HR. Al-Bukhari)

”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimah yang diredhai Allah, yang tanpa ia sangka-sangka ternyata dengan kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa darjat” (HR. Al- Bukhori).

"Dan kalimah yang baik adalah (merupakan) sedekah" (HR. Al-Bukhari)

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam" (HR. Al-Bukhari)

”Sesungguhnya ramah tamah dalam segala urusan menjadikan urusan itu cantik (berjaya). Tanpa ramah tamah nescaya setiap urusan menjadi buruk.” (HR. Aisyah r.a)

Antara kebaikan penggunaan kalimat yang baik:
  • Lambang peribadi seseorang
  • Dapat menjaga diri dari api neraka
  • Merubah musuh menjadi kawan, kebencian kepada rasa cinta
  • Mendapat pahala yang setimpal dengan pahala sedekah
  • Menenangkan hati yang gundah
  • Mendamaikan orang yang sedang bermusuhan

No comments:

Post a Comment